website statistics

查詢電影時刻表

台中站前秀泰影城

電話:04 - 22117988

地址:台中市東區南京路76號

共搜尋出20部上映電影
*以下時刻僅供參考,實際播放時間請以戲院為準
2D泰語 1館4廳
 • 10:00
 • 23:50
2D泰語 1館9廳
 • 14:35
 • 19:30
 • 22:10
...其他戲院
2D國語 2館13廳
 • 10:20
 • 12:10
 • 14:00
 • 15:50
 • 17:40
 • 19:30
 • 21:20
 • 23:10
...其他戲院
2D英語 1館12廳
 • 10:20
 • 12:30
 • 14:40
 • 16:50
 • 19:00
 • 21:10
 • 23:20
2D英語 1館6廳LOVE
 • 15:40
 • 17:50
...其他戲院
2D韓語 2館14廳
 • 11:10
 • 13:45
 • 16:20
 • 20:50
 • 23:25
2D韓語 1館4廳
 • 19:10
...其他戲院
2D英語 1館11廳
 • 10:00
 • 12:20
 • 14:40
 • 17:00
 • 19:20
 • 21:40
2D英語 1館6廳LOVE
 • 11:00
 • 13:20
...其他戲院
2D韓語 1館2廳
 • 12:10
 • 16:45
 • 21:20
 • 23:45
2D韓語 1館7廳
 • 14:10
2D韓語 1館6廳LOVE
 • 22:45
...其他戲院
2D英語 1館8廳
 • 10:30
 • 12:45
 • 15:00
 • 17:15
 • 19:30
 • 21:45
2D英語 1館10廳
 • 11:30
 • 13:45
 • 16:00
 • 18:15
 • 20:30
 • 22:45
...其他戲院
超級巨幕英語 1館巨幕1廳
 • 10:00
 • 12:45
 • 15:30
 • 18:15
 • 21:00
 • 23:45
2D英語 2館15廳
 • 11:00
 • 13:45
 • 16:30
 • 19:15
 • 22:00
2D英語 1館7廳
 • 18:50
2D英語 1館6廳LOVE
 • 20:00
2D英語 1館3廳(獨享)
 • 22:30
...其他戲院
2D國語 1館9廳
 • 10:10
 • 12:20
 • 17:15
2D英語 2館17廳 迪士尼廳
 • 11:00
 • 21:10
2D國語 2館17廳 迪士尼廳
 • 13:40
 • 16:10
 • 18:40
...其他戲院