website statistics

查詢電影時刻表

水行俠

水行俠

Aquaman

上映日期:2018-12-12 片長:2小時24分 冒險 動作
在《冰與火之歌:權力遊戲》中扮演「馬王」的傑森摩莫亞(Jason Momoa)將扮演水行俠。卡司安柏赫德、派屈克威爾森、妮可基嫚加盟。
共搜尋出24間戲院上映
*以下時刻僅供參考,實際播放時間請以戲院為準

※ 下列時刻表可能已經過期,或找不到該時刻表,若需更多資訊,請到 電影時刻表

 • 02 - 37622001
 • 11:00
 • 11:40
 • 12:20
 • 13:50
 • 14:30
 • 15:10
 • 16:40
 • 17:20
 • 18:00
 • 19:30
 • 20:10
 • 21:00
 • 22:20
 • 23:00
 • 23:40
 • 02 - 28814636
 • 09:40
 • 12:40
 • 15:10
 • 17:40
 • 20:10
 • 22:40
 • 02 - 26322693
 • 09:50
 • 12:30
 • 15:10
 • 17:50
 • 20:30
 • 23:10
 • 02 - 28763300
 • 2D數位英語
 • 11:30
 • 14:20
 • 17:10
 • 20:00
 • 22:50
 • 02 - 23118628
 • 一般廳
 • 12:00
 • 16:50
 • 21:40
 • 00:20
 • 02 - 27888185
 • 數位英文
 • 10:30
 • 12:40
 • 14:35
 • 15:30
 • 17:15
 • 18:10
 • 19:55
 • 20:50
 • 22:35
 • 23:30